30 let v oboru

Srdečně Vás vítáme na stránkách naší advokátní kanceláře.

Dovolte, abychom byli Vašimi průvodci.

Advokátní kancelář JUDr. Jaroslava Padrnose, CSc. a JUDr. Jany Jakoubkové patří již k tradičním advokátním kancelářím v Brně. JUDr. et PhDr. Jaroslav Padrnos, CSc. a JUDr. Jana Jakoubková poskytují kvalifikované právní služby po dobu čtvrt století, a to zejména:

  • právní poradenství, právní rozbory, sepisování kupních, darovacích a jiných smluv, zastupování ve věcech majetkoprávních, bytových, na ochranu osobnosti, ve věcech náhrad za způsobenou nemajetkovou újmu, náhrad za škodu způsobenou státem, sporů o náhradu škody, v opatrovnických věcech, výživném, rozvodech, ve věcech dědického práva včetně sepisů závětí, vymáhání pohledávek soudní cestou i cestou exekučního řízení, zakládání a likvidování obchodních společností, obhajob ve věcech trestních, zastupování ve věcech medicínského práva.
  • Advokáti jsou též rozhodci sporných řízení.
  • Ověřování podpisů.

Dr. Jaroslav Padrnos poskytuje právní služby již od února roku 1989, spolu s Dr. Janou Jakoubkovou od 1. května 1990. Oba společníci jsou zakladateli Komory komerčních právníků ČR (dr. Padrnos s č. ev. 19, dr. Jakoubková s č. ev. 20), přičemž spolu založili první soukromou právní a realitní kancelář na Moravě s názvem JUREAL – 1. Moravskoslezská komerčně právní a realitní kancelář, s klientelou nejen českou, moravskou a slezskou, ale též kontinentální i zámořskou (americkou a kanadskou). Od roku 1993 jsou společníky advokátní kanceláře. 

Pokud jsme Vás touto povšechnou charakteristikou zaujali, nabízíme Vám na dalších stránkách bližší informace o jednotlivých advokátech naší advokátní kanceláře.